Kasvattajakilpailun säännöt

Suomenratsujen Kasvattajakilpailu 6-vuotiaille

1. 1.              KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ

Kilpailun järjestää Ypäjän Hevosopisto ja palkinnoista vastaa Suomenratsut ry.
Kilpailu järjestetään joka vuosi kilpailun, näyttelyn tai muun sellaisen yhteydessä.

1. 2.                   KILPAILUMUOTO

Kilpailu on ennakkomaksullinen kasvattajakilpailu, joka on tarkoitettu 6-vuotiaille
suomenhevosille sekä este- että kouluratsastuksessa. 

1. 3.                   KILPAILUOIKEUS

Ilmoittautumismaksu tulee maksaa sääntöjen mukaisesti. Hevosen tulee olla merkitty
Suomen Hippokseen rekisteriin.

1. 4.                   ILMOITTAUTUMINEN

Varsat joiden isä tai emä on ratsu- tai pienhevoskantakirjassa, saavat automaattisesti laskun syntymävuotta seuraavana vuonna maaliskuussa, jonka maksamalla varsa on mukana kilpailussa. Muut ilmoittautuvat kirjallisesti Suomenratsujen toimistoon syntymävuotta seuraavana vuonna maaliskuun loppuun mennessä. Varsan on silloin oltava rekisteröity.

Ilmoittautumismaksut vuosittain ovat seuraavat vuonna 2007 ja sen jälkeen syntyneille:

1. erä yksivuotiaana        25 € 31.3.
2. erä kaksivuotiaana      25 € 31.10.
3. erä kolmevuotiaana    30 € 31.10.
4. erä nelivuotiaana        35 € 31.10.
5. erä viisivuotiaana        40 € 31.10.
6. erä kuusivuotiaana     45 € neljä viikkoa ennen kilpailua

2-5 -vuotiaiden hevosten ilmoittautumismaksu tulee suorittaa kunkin vuoden lokakuun

loppuun mennessä, lasku lähetetään postitse hevosen omistajalle. Jos suoritus maksetaan

myöhässä, on varsa mahdollista pitää mukana kilpailussa maksamalla maksu tuplana.

(Suomenratsut ry:n tili   FI77 8000 1301 5347 08).

6-vuotiaiden hevosten ilmoittautumismaksusta Suora lähettää laskun, joka tulee maksaa eräpäivään mennessä (neljä viikkoa ennen KASVATTAJAKILPAILUA) Suomenratsut ry:n tilille. Tällöin tulee myös ilmoittaa, kumpaan lajiin osallistuu. Jos lasku jää maksamatta, on mahdollista päästä mukaan kilpailuun vielä maksamalla ilmoittautumismaksu kolminkertaisena (x3) KIPAN viimeiseen mahdolliseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Sen jälkeen ei voi enää jälki-ilmoittautua mukaan.

Jos tamma on varsonut, se voi osallistua kilpailuun 7-vuotiaana. Varsomisesta on ilmoitettava Suoran toimistoon, jotta osallistumisoikeus säilyy. Tamma saa vapautuksen varsomisvuoden maksustaan, joka maksetaan sitten varsavuoden jälkeen aina vuotta nuoremman maksun mukaan. Maksettuja ilmoittautumismaksuja ei palauteta, paitsi 6-vuotiaille (ja 7-vuotiaille varsoneille tammoille) palautetaan viimeisen vuoden maksu loukkaantumisen takia eläinlääkärin todistusta vastaan.

Kilpailuun ilmoitetun hevosen omistajan vaihtuessa on siitä ilmoitettava viipymättä Suomenratsut ry:lle.

Kilpailuluokkaan ilmoittaudutaan kilpailukutsun mukaisesti (KIPA). Kilpailutasoa ei ole määritelty sääntöjen puitteissa ja luokat ovat kilpailtavissa D-luvalla ilman hevoskohtaisia kvaaleja. Hevosella on oltava voimassa oleva vuosimaksutosite sekä rokotustodistus.

1.5.                   JÄLKI-ILMOITTAUTUMINEN

Kilpailuun voi jälki-ilmoittautua siihen asti, kunnes hevonen tulee kilpailemaan. Kaikki jälki-ilmoittautumismaksut ovat kaksinkertaisia jo erääntyneiden maksujen osalta, paitsi 6-vuotiaiden osalta ne ovat kolminkertaiset. (* lue selite lopusta

Hevonen, joka on ilmoitettu KASVATTAJAKILPAILUUN ja sen halutaan osallistuvan sekä este- että kouluratsastuskilpailuihin, voi osallistua molempiin maksamalla kaikki ilmoittautumismaksut yksinkertaisena myös toisesta kilpailulajista. 

1.6.                   LUOKAT

KOULURATSASTUS

Kouluratsastus on kaksipäiväinen.

– 1. Helppo A FEI:n CCIP1* kenttäkilpailuohjelma poneille 2014 (päivitetty 21.7.2016),

nivelsuitsitus  ja ILMAN RAIPPAA muutos, tämä on UUSI OHJELMA v.2017 !

– 2. Helppo A, kenttäkilpailuohjelma 6 (2009), nivelsuitsitus ja ILMAN RAIPPAA muutos

v.2017 !

Kilpailupäivien ja -luokkien yhteenlaskettu prosenttitulos ratkaisee voittajan. Toisen päivän lähtöjärjestys on ensimmäisen osakilpailun käänteinen paremmuusjärjestys, eli edellisen päivän voittaja lähtee viimeisenä.

ESTERATSASTUS

Esteratsastus on kaksipäiväinen.

– 1. 90 cm arvostelu on A.1.0.

– 2. 95 cm, arvostelu on A.1.0.

Ensimmäisen päivän lähtöjärjestys arvotaan ja toisen päivän lähtöjärjestys on ensimmäisen päivän käänteinen lähtöjärjestys. Ratsukot, joilla on sama pienin yhteenlaskettu virhepistemäärä kahden päivän perusradoilta, suorittavat uusinnan. Kaikista palkintosijoista uusitaan. Uusinnassa ratkaisevat virhepisteet ja aika. Muut ratsukot sijoittuvat perusratojen virhepisteiden mukaiseen järjestykseen.

1.7.                   PALKINNOT

Palkintosumman suuruuden määrää SuoRan hallitus sen mukaan, miten paljon hevosia ja ulkopuolisia tukijoita saadaan mukaan vuosiryhmittäin. Palkintosumma on kuitenkin vähintään ko. vuosiryhmän hevosten yhteenlaskettu ilmoittautumismaksu. Kertyneet korkovarat käytetään suomenhevosen ratsastuskäytön tukemiseen. Kasvattajakilpailun palkintosumma jaetaan tasan este- ja kouluratsastuksen kesken. Hevosten voittamasta palkintosummasta 75% kuuluu omistajalle ja 25% kasvattajalle.

KASVATTAJAKILPAILUN este- ja kouluvoittajahevonen saa lajinsa palkintosummasta 40%, toiseksi tullut saa 20%, kolmanneksi tullut 15%, neljäs 10% ja viides 7%. Muilta osin noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjä.

Loppuosalla (8%) SuoRa kattaa kilpailun hallinto- ja rahoituskuluja.

1. 8.                   YLEISTÄ

Suomenratsut ry tiedottaa KASVATTAJAKILPAILUUN liittyvistä asioista erityistiedotteilla sekä alan lehdissä. Mikäli kilpailua ei jonakin vuonna voida järjestää tai kilpailu lakkautetaan, palautetaan ko. aikana osallistumisoikeuden omaavien hevosten kaikki ilmoittautumismaksut ilman korkoa. Maksujen palauttaminen ei koske niitä hevosia, jotka ovat jättäytyneet pois aikaisemmin. Kilpailuun osallistuville hevosille annetaan plaketti merkiksi osallistumisesta

KASVATTAJAKILPAILUUN.

Näihin sääntöihin voi tehdä muutoksia Suomenratsut ry:n hallitus, joka pidättää itsellään oikeuden muutoksiin. Voimassa olevat säännöt ovat nähtävillä www.suomenratsut.fi

Suomenratsut ry

Hallitus

(* jälki-ilmoittautumismaksut: Jos ilmoittaudut mukaan vuotta ennen kilpailuvuottasi, maksat kaikki menneet maksut kaksinkertaisina (yht. max 310€). Jos ilmoittaudut mukaan sinä vuonna kun hevonen kilpailee, maksat menneet 1-5- vuodet kolminkertaisina sekä kilpailuvuodenmaksun yksinkertaisena 4 vkoa ennen kilpailua (yht. max 510e). Mikäli viimeisen vuoden maksu myöhästyy, voi kisaan päästä mukaan maksamalla myös sen kolminkertaisena ennen KIPAn viimeistä ilmoittaumispäivää (yht. max 600€).  Toiseen lajiin voit osallistua maksamalla kaikki maksut yksinkertaisina (200e) ennen KIPAn viimeistä ilmoittautumispäivää. Pyydä aina poikkeuksista viitteellinen lasku toimisto@suomenratsut.fi