Jalostusarvostelu

Suomenhevosen kantakirja on suljettu kantakirja. Suomenhevosen kantakirjassa on neljä jalostussuuntaa: juoksijahevossuunta, ratsuhevossuunta, pienhevossuunta ja työhevossuunta. Kantakirja muodostuu pääosastosta, joka jakautuu perusluokkaan ja jalostusluokkaan. Kantakirjaan merkittävien hevosten tulee polveutua suomenhevosen kantakirjan pääosastoon merkityistä vanhemmista. Hevosen tulee olla tunnistettu kantakirjan sääntöjen mukaisesti.

Suomenhevosen jalostusarvostelu perustuu hevosen käyttö- ja suoritusominaisuuksiin, jotka on määritelty jalostussuunnittain. Mikäli hevonen täyttää asetut vaatimukset, voidaan se hyväksyä tai palkita jalostusarvostelussa. Jalostusarvostelussa hyväksytty tai palkittu hevonen siirretään kantakirjan jalostusluokkaan. Voimassa olevat hyväksymis- ja palkitsemisvaatimukset julkaistaan Suomen Hippoksen internetsivuilla (www.hippos.fi). Jalostusarvosteluun ovat oikeutettuja osallistumaan suomenhevosen kantakirjaan merkityt vähintään 4- vuotiaat hevoset. Hevosen jalostusarvo arvioidaan yksilöarvostelun ja jälkeläisnäyttöjen perusteella. Jalostusarvostelu tapahtuu näyttelyssä yksilön suoritusten tai sen jälkeläisnäyttöjen perusteella. Yksilöarvostelun perusteella jalostusluokkaan merkitty hevonen voidaan myöhemmin palkita jälkeläistensä perusteella.

Ajantasaiset tiedot jalostusarviostelusta www.hippos.fi


Veeran Taaveri Margit Ticklen

Veeran Taaveri, kuva: Margit Ticklén